โรงแรมหาด
บันดาหยารีสอร์ทพัทยา
บันดาหยาวิลล่าพัทยา
ดงทะเล หลีเป๊ะ บีช รีสอร์ทพัทยา
อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ทพัทยา
ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ทพัทยา
ที่พัก/ห้องหาด
ซีทูมูนซันไรส์
วาปีรีสอร์ทซันไรส์
เดอะชิคจัน-พฤ
อันดารีสอร์ทซันไรส์
โซดิเอค ซี ซัน รีสอร์ทซันไรส์
บุโลวซันไรส์
ที่พัก/ห้องหาด
เบย์วิวซันเซ็ท