จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศใต้ ประมาณ 814 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

ที่มาของจังหวัดกระบี่

กระบี่ แปลว่าดาบ ตั้งขึ้นเพราะสืบตํานานมาจากนิทานเรื่องเขาขนาบน้ำและตํานานอ่าวนางที่มนุษย์กับยักษ์รบกันดาบของยักษ์ตกอยู่ที่บ้านกระบี่ใหญ่ ดาบของมนุษย์ตกไปอยู่บ้านกระบี่น้อย เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่บ้านกระบี่ใหญ่จึงได้ชื่อเมืองกระบี่

ชายหาด กระบี่
ชายหาด กระบี่

กระบี่ไปไหน ทำอะไรได้บ้าง?

 • ไปทัวร์ ทะเลแหวก 4 เกาะ
 • เที่ยวชมปอมคลองสองน้ำ
 • ไปสุสานหอย 75 ล้านปี
 • ไปสระมรกต น้ำสวย น้ำใสดังมรกต ไม่เคยแห้งตลอดทั้งปี
 • ไปน้ำตกร้อน คลองท่อม อยู่ไกล้กับ สระมรกต
 • เข้าถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต พายเรือคายัคท่าเลน
 • ไปวัดถ้ำเสือ นมัสการ และทำบุญ เป็นมงคลสำหรับชีวิต
 • ไปกินหอยชักตีน ตามแหล่งร้านอาหารดัง หรือตลาดคนเดิน
 • พายเรือคายัค คลองหรูด หนองทะเล
เกาะห้อง กระบี่
เกาะห้อง กระบี่

จังหวัดกระบี่ มีเกาะมากน้อยแค่ไหน?

มีจำนวนทั้งสิ้น 154 เกาะตั้งอยู่ใน 18 ตำบล 5 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 262.047 ตารางกิโลเมตร นับ เป็นจังหวัดที่มีจำนวนเกาะมากเป็นที่สองรองจากจังหวัดพังงา สามเกาะแรกที่มีพื้นที่มากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อยและเกาะปู เช่นเดียวกับเกาะในจังหวัดพังงา เกาะของจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลกและมีจำนวนมาก อาทิ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะปอดะ เกาะห้อง เกาะไผ่ เกาะพีพีเล เกาะพีพีดอน เกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ เกาะศรีบอยา เกาะจำ เกาะตะละเบ็ง เกาะรอก และเกาะไหง

ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่
ทัวร์ 4 เกาะ กระบี่