รหัส: HKT 003
฿2,500

ตกปลาภูเก็ต ทัวร์นำท่านไปตกปลาที่เกาะราชา หรือมีอีกชื่อว่า เกาะรายา เป็นเกาะสวยงามตามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังเป็นแหล่งอาศัยของปลาทะเลมากมายหลายชนิด ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดภูเก็ต ระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความนิยมของนักตกปลาเป็นจำนวนมากออกเดินทางทำกิจกรรมตกปลาอันท้าทายและ สนุกสนาน โปรแกรมตกปลาเรามีบริการทุกวัน มีเรือตกปลาพร้อมอุปกรณ์จัดไว้คอยบริการทุกท่าน ซึ่งนักตกปลาทั้งหลายไม่ควรพลาด

ปฏิทินและราคา

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2024
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
23
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
24
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
25
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
5
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
6
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
7
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
8
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
9
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
10
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
11
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
12
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
13
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
14
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
15
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
16
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
17
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
18
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
19
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
20
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
21
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
22
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
23
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
24
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
25
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
5
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
6
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
7
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
8
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
9
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
10
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
11
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
12
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
13
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
14
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
15
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
16
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
17
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
18
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
19
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
20
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
21
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
22
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
23
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
24
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
25
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
5
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
6
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
7
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
8
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
9
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
10
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
11
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
12
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
13
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
14
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
15
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
16
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
17
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
18
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
19
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
20
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
21
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
22
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
23
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
24
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
25
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
5
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
6
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
2
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
3
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
4
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
5
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
6
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
7
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
8
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
9
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
10
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
11
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
12
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
13
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
14
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
15
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
16
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
17
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
18
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
19
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
20
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
21
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
22
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
23
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
24
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
25
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
26
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
27
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
29
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
30
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
31
฿2,500

General

ราคาทั่วไป: ผู้ใหญ่ () ฿2,500 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

ตารางเดินทาง

07.00-08.00 น.

รถรับท่านจากโรงแรมมายังท่าเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักของท่าน)

08:30 น.

ออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง และเริ่มปล่อยเบ็ดลากปลาและลากปลาไปเรื่อยๆ ตามเส้นทางระหว่าง เกาะเฮ จนกระทั่งถึง เกาะราชา

12:30 น

รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือบริเวณอ่าวของเกาะราชาใหญ่ พร้อมสนุกไปกับการดำน้ำตื้น

14:00 น.

ตกปลาหน้าดินโดยใช้อุปกรณ์แบบท้องถิ่น

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถรอรับท่านจากนั้นนำท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

รายการที่รวม

  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เสื้อชูชีพ
  • อุปกรณ์ดำน้ำ
  • ผลไม้
  • เครื่องดื่ม
  • ทัวร์ไกด์
  • รถรับ-ส่ง
  • อาหารเที่ยง
  • อุปกรณ์ตกปลา

ช่องทางติดต่อ

คุณอาจจะชอบ